Nyheter och information


Bottenfärger  och bestämmelser för Holmbro Båthamn från och med 2019

Som vid tidigare meddelat så har Hälsovårdsmyndigheten på Södertörn nu ökat sin inspektion av giftiga bottenfärger och  skickat ut bestämmelser (Södertörns Miljö och Hälsoskyddsförbund DNR 2018-4313-2)

för bottenmålning av båtar byggda före 1995.(Den giftiga tenn-baserade färgen, TBT, blev ju senare förbjuden).

Hälsovårdsmyndigheten lämnar flera förslag för att ”sanera” dessa äldre båtars undervattensskrov. Det skall vara åtgärdat under 2019.

  •  Skrapning och blästring.( Dyrt och kostsamt då inget spill får komma på marken samt att endast Gladö Kvarn tar emot färgspill.

  •  Målning av spärrfärger och sedan ny, icke giftig bottenfärg. Färgspärren skall hindra att den gamla färgen får kontakt med naturen. Nästan alla tillverkare av båtfärger har speciella spärrfärger.

  • Hur vet man om båten är tidigare målad med TBT-färg? Hälsovårdsmyndigheten rekommenderar ett företag, Happy Boat AB, www.happyboat.se som använder röntgenfluorescens på skroven och kan lämna uppgifter om gifthalt.

  • Alla kostnader som uppstår p.g.a. av Hälsovårdsnämndens krav skall båtägaren själv stå för.

      Holmbro Båthamn har med anledning av Hälsovårdsmyndighetens krav fått ändra reglerna för nyttjandet av hamnen.

  • Ingen båt får tillstånd av uppläggning på land eller i sjön om ägaren inte kan försäkra skriftligt att båtbottnen är giftfri eller spärr-färgs-skyddad. (Färgtillverkare och färgens  namn skall vara angivna, både för spärrfärg och godkänd bottenfärg.)

  • Väl upplagd på land måste båtägaren ta kontakt med Holmbro Båthamn och garantera att ingen giftig färg, oljor etc. skrapas, behandlas om båtägaren ej fått tillstånd från hamnen och har ordnat skydd för marken och därefter transporterat bort avfallet på egen bekostnad. (Blästring och slipning av giftig bottenfärg är att betrakta som miljöfarlig verksamhet)

  • Upptäcks båt med som ej är skyddad för utsläpp av  giftigt avfall i hamnbassängen eller upplagd inom området kommer dess kontrakt med Holmbro Båthamn att omedelbart upphöra.

   Holmbro den 9 februari 2019           

   Med vänlig hälsning

   Familjen Holm

  Ladda ner text i en PDF-fil, klicka här