Holmbro båthamn

Belägen i en av de kanske vackraste delarna av Stockholms skärgård, på en skyddad infjärd, ligger Holmbro Båthamn. Båthamnen är belägen på fastlandet, alldeles intill ”högbron” mellan fastlandet och Himmelsö, vid Muskövägen, (Cirka 10 km norr Nynäshamn).

Hur kommer man till Holmbro? 
En enkel vägbeskrivning från Stockholm är:

 Åk Nynäsvägen, väg nr 73, till Ösmoavfarten (10 km norr om Nynäshamn) tag av mot Muskö, åk ca 3,5 km och där ligger Holmbro med infart på vänster sida.  

Karta, klicka här....

Med båt finns det en nordlig och en sydlig farled: 

Sjökort, klicka här.......


Från norr tar man kursen innanför Muskö, passerar genom Olångsund (berömt för sitt fina strömmingsfiske) styr söderut förbi Långholmen och passerar in mellan fastlandet och Himmelsö. Följer Himmelsöstranden och kommer sen genom ett vackert sund till Holmbro. Som styrmärke sista biten har man högbron mellan fastlandet och Himmelsö.

Från Nynäshamnshållet styr man mot norr, passerar in mellan Yxlö och fastlandet, genom det vackra och djupa sundet (förr gick det färja där) mellan fastlandet och Himmelsö, styr mot högbron och passerar under den och mellan röda och gröna märken och se, där ligger Holmbro Båthamn

Bryggor och bojar. 
Man ligger förtöjd längs bryggor, både pålbryggor och flytbryggor, eller förtöjd mellan boj och brygga på sedvanligt sätt.

Öarna runt om hamnen ger bra skydd och genom att förse förtöjningslinorna med fjädrar ligger båten stadigt och lugnt trots förbipasserande båtars kölvatten.

 Holmbro har tre bryggor med vattendjup mellan 1 till 5 meters djup.

Det är förbjudet att fiska inom området och från bryggorna

Upplagsplatser 
För varje båtägare med bryggplats på anläggningen finns det en (1) parkeringsplats. För vinteruppläggning av båtar finns ett begränsat antal platser. En avgift utgår för vinterhyra.

För båtkärror/vagnar utgår avgift som skall förskottsbetalas. All materiel skall vara märkt med ägarens namn och plats anvisas av personalen.

Om båt eller jolle har brister gällande förtöjning/placering/länsning/avfendring  har båthamnspersonalen rätt att förflytta båten till annat ställe i hamnen för att undvika skador.

Betongbrygga och ramp.                                                                                        

Längst söder ut på Holmbro finns en betongkaj och avlastningsdäck för båtar/kranar. Betongkajen avses för kranlyft av både mindre och större båtar upp till max.last 75 ton. Rampavgift tillkommer. Anmälan skall ske till Holmbro-kontoret

Den intill liggande betongrampen, är en sjösättningsramp, lämplig för båttrailers,  som kostnadsfritt får användas av kunder med båtplats på Holmbro. Andra får använda rampen efter överenskommelse och avgift enligt kontakt med Holmbro-kontoret.

Grindar, bevakning och försäkring. 
Anläggningens grind skall ständigt hållas låst och grindnycklar får utkvitteras mot deposition. Bevakning sker oregelbundet med hundar och dessutom åligger det varje båtägare att slå larm om någon utomstående person skulle visa för stort intresse för båtar och hus.

 Alla båtägare ansvarar i princip för den egna båten och förtöjningarna samt hålla sin farkost väl försäkrad.

 Om någon båt inte är bra förtöjd, har dåliga linor, saknar fendrar etc. och detta observeras vid bryggkontroll så avhjälps felen och båtägaren blir debiterad för arbetet.

Mångåriga kunder 
Holmbro Båthamn tillhör inte någon av de större och eleganta ”marinorna” i området, utan tonvikten ligger på en väl, skyddad hamn i en mysig miljö.

 Man får inte färskvatten, drivmedel eller el men man får en underbar natur med god båtgrannar och en lättillgänglighet både från land och på sjön. Många av de båtägare som blev kunder för 20 år sedan är fortfarande kvar och det borgar för att de trivs på Holmbro.