Besiktiga båten

Trots alla försiktighetsåtgärder både vid byggnad, underhåll och handhavande kan fel uppstå, sekunda material användas och yttre omständigheter påverka en situation så att skador kan befaras ha uppkommit såväl på stora handelsfartyg som på mindre båtar.

Sjöfartsverket och de stora försäkringsbolagen försöker få alla parter på sjön att använda säkra godkända konstruktioner och lämpligt material. För handelsfartyg och båtar större än 12 meter (bredd större än 4 m) gäller speciella regler men för fritidsbåtar under 20 meters-gränsen finns inga föreskrifter men väl rekommendationer om utrustning och säkerhetsdetaljer.

Flera båtorganisation och försäkringsbolag kräver en frivillig säkerhetsbesiktning av fritidsbåtar i samband med försäkring. Det gäller således för alla båtägare att hålla sin båt i gott skick och ha för båtens ändamål lämplig utrustning ombord.

 

En besiktningsman kan utföra en båtbesiktning och då kontrollera säkerheten, båtens kondition med hänsyn till kvalitet mm. samt också lämna besked om kostnad för åtgärder och båtens värde. Ett besiktningsdokument utfärdas och denna handling kan vara en mycket viktig inlaga i samband med försäkring, rättsbehandling eller vid tidpunkt för försäljning och köp.

Kostnader 
Kostnaderna för en grundlig båtbesiktning varierar. Faktorer som kan spela in i priset är besiktningens art och detaljgranskningar som skall beskrivas i besiktningsdokumentet. U H Sjökonsults besiktningsmän har mångårig vana och har sedan många år varit knutna till den av Sjöfartsverket administrerade förteckningen över besiktningsmän enligt 316 § i sjölagen.

En hand för båten och en för dig själv och din familj! 
Det uttrycket uppkom i gamla dagar då sjömännen klättrade i livsfarligt höga riggar under utomordentligt svåra förhållanden. I dag gäller faktiskt samma sak för alla i båt, men du och din familj är bra mycket säkrare till sjöss om du vet att du har bra utrustning ombord, kan lita på din rätt underhållna båt och skulle ändå något hända kan du visa myndigheter och försäkringsbolag att din båt är nyligen besiktigad utan anmärkningar enligt utfärdat dokument.

Gör en besiktning nu, med godkända besiktningsmän från Ulf Holm Sjökonsult AB

Ulf Holm sjökonsult AB

Holmbro 2   14891 Ösmo

Telefon: 0706244808

Org.nummer 556335-4397

Copyright © Holmbro Båthamn 2020